Supplementler

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

 

Değerli Müşterimiz,

Çağrı merkezimiz ile gerçekleştireceğiniz görüşme kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Dikey Vitamin” veya “Şirket”) olarak işleyeceğimiz kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Dikey Vitamin olarak, iletişim süreçlerimizde soru, talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğinizde, özellikle gerekli görmediğiniz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi, yani sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik bilgilerinizi, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarınıza dair bilgileriniz, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

 1. 1.          Kişisel verilerinizi işleme toplama yöntemlerimiz, işlediğimiz kişisel verileriniz, amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler nelerdir?

Çağrı merkezi süreçleri: Kişisel verilerinizin çağrı merkezimiz ile görüşmeniz sırasında sözlü olarak iletilmesi, soru, talep ve şikayetlerinizin tarafınızca canlı destek hattı veya e-posta aracılığıyla iletilmesi veya Şirket’imizin sistemlerindeki mevcut verilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgilerinizi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, teslimat adresi, iş adresi, ev adresi, siparişinizin tamamlanması için tarafımızca oluşturulan e-posta adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (çağrı merkezi kayıtları, sipariş numarası, sipariş bilgisi, soru, talep ve şikayet bilgisi, fatura bilgisi (satın alınan ürün, ürün adı, ürün bedeli, fatura bedeli, fatura tarihi, sistem numarası), dekont bilgisi, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı, havale veya online alışveriş kredisi) ve ödeme detayları (ödeme tarihi, taksit miktarı), alışveriş geçmişi bilgileri), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (siparişinizin tamamlanması için tarafımızca oluşturulan şifre bilgisi, IP adresi bilgileri, log kayıtları, web sitesi veya e-ticaret ziyaretçi bilgileri ve logları) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü bilgileri, spor tecrübesi bilgisi) tarafımıza ilettiğiniz soru, talep ve şikayetlerin alınması, takip edilmesi ve çözümlenmesi ve talep halinde siparişlerinizin oluşturulması ve bu kapsamda sipariş verebilmek için şifre dahil olmak üzere üyelik oluşturulması kapsamında firma, ürün, hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; Sağlık Bilgilerinizi (soru, talep ve şikayetleriniz kapsamında tarafınızca iletilen sağlık bilgileri) tarafımıza ilettiğiniz soru, talep ve şikayetlerin alınması, takip edilmesi ve çözümlenmesi kapsamında mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

 

Aydınlatma ve rıza süreçleri: Kişisel verilerinizin çağrı merkezi ile görüşmeniz sırasında sözlü olarak iletilmesi yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (log kayıtları) kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak, (varsa) açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilebilecek kişisel veri işleme faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğinin tespit edilmesi, faaliyetlerin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu bilgi ve belgelerin saklanması amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

 

 1. 2.          Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz? 

 • Çağrı Merkezi Hizmeti Alınan Tedarikçi: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, iş adresi, ev adresi, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş bilgileri, sipariş numarası, soru, talep ve şikayet bilgisi), İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (ses kayıtları) müşteri iletişim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Şirket’imizin yurt içinde bulunan çağrı merkezi hizmeti alınan tedarikçisine “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; Sağlık Bilgilerinizi (soru, talep ve şikayetleriniz kapsamında tarafınızca iletilen sağlık bilgileri) aynı amaçla “açık rıza” vermeniz halinde,

 

 • Tedarikçi ve İş Ortakları: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş bilgileri) çevrim içi ödeme sistemi hizmetlerinin alınması, kargo hizmetlerinin alınması, motorlu kurye hizmetinin alınması amaçlarıyla Şirket’imizin yurt içinde bulunan tedarikçilerine “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

 

 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgilerinizi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, teslimat adresi, iş adresi, ev adresi,), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (çağrı merkezi kayıtları, sipariş numarası, sipariş bilgisi, soru, talep ve şikayet bilgisi, fatura bilgisi (satın alınan ürün, ürün adı, ürün bedeli, fatura bedeli, fatura tarihi, sistem numarası), dekont bilgisi, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı, havale veya online alışveriş kredisi) ve ödeme detayları (ödeme tarihi, taksit miktarı), alışveriş geçmişi bilgileri), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları, web sitesi veya e-ticaret ziyaretçi bilgileri ve logları) ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde talep edilen kişisel verilerinizi, yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerimiz ile ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları başta olmak üzere yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, tüketici hakem heyetleri, mahkemeler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlara “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

 

 • Topluluk Şirketleri: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgilerinizi (iş adresi, ev adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, soru, talep ve şikayet bilgisi, fatura bilgisi (satın alınan ürün, ürün adı, ürün bedeli, fatura bedeli, fatura tarihi, sistem numarası), dekont bilgisi, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı, havale veya online alışveriş kredisi) ve ödeme detayları ( ödeme tarihi, taksit miktarı), alışveriş geçmişi bilgileri), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları, web sitesi veya e-ticaret ziyaretçi bilgileri ve logları) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü bilgileri, spor tecrübesi bilgileri) bakım, destek ve denetim hizmetlerinin alınması amacıyla grup şirketlerimize (VMHS İthalat İhracat A.Ş ve Sporcard Elektronik Hizmetler Ticaret ve A.Ş.) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak

aktarmaktayız.

 1. 3.          Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin Şirket’imize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

 • Başvurularınızı, Dikey Vitamin’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
 • Dikey Vitamin’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
 • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilir veya
 • Dikey Vitamin’in “Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zağra İş Merkezi B Blok N.1 Maslak Sarıyer/İstanbul” adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 • Yazılı başvurularınız için:
  • Lütfen başvurunuzda, zarfın üzerine veya yazının başlığına “Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu” ifadesini yazınız.
  • Başvurularınızı “Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zağra İş Merkezi B Blok N.1 Maslak Sarıyer/İstanbul” adresine gönderiniz.
  • E-Posta yoluyla başvurularınız için:
   • Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına “Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu” ifadesini yazınız.

Başvurularınızı [email protected]  adresine gönderiniz.

YÜKLENİYOR..