Supplementler

Tribulus

Tribulus (demirdikeni) bir bitki olmakla beraber türden türe farklılık gösterebilir. Bu bitkideki protodioscin (saponin) yoğunluğu (tribulusun ne kadar etkili olduğunu gösteren bir değerdir) dünyada nerede yetiştirildiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda bitkinin hangi kısmının kullanıldığı da önemlidir. En yüksek yoğunluklu değerler Türkiye, Makedonya ve Bulgaristan’da yetişenlerde bulunmaktadır.  Hindistan, Çin ve Vietnam önemli derecede düşük yoğunluklara sahip bitkilerin olduğu yerlerdir.

Tribulus Araştırmaları

Litvanyalı araştırmacılar, atletlere %40 saponin içeren 625 mg Tribulus verdiklerinde (20 gün boyunca günde 3 kez) testosteron sirkülasyonunun, deneyin ilk 10 gününde önemli derecede yükseldiğini gözlemlediler. Geri kalan günlerdeki testosteron seviyeleri sabit kaldığı gözlemlediler.

Tribulus Kullanım Miktarı

Tribulus takviyesinin kullanımı dozuna bağlıdır. Diğer bir deyişle, protodioscin maddesinin kısa bir aralıkta etkili olduğu görünmektedir. Çok az ya da büyük miktarlar işe yaramıyor. Günde vücut ağırlığınızın her bir kilosu için 1.15 ve 2.3 miligram aralığında protodioscin’e denk düşen miktarda tribulus tüketmelisiniz.

%6 oranından daha az olmayacak şekilde protodioscin içerecek şekilde üretilmiş ve %40-45 aralığında toplam saponin içeren tribulus özütü kullanın. 

YÜKLENİYOR..

;